موفقیت


بستن

دوره استاندارد سیستم پنوماتیک پایه

قیمت: 350,000تومان

پنوماتیک یکی از انواع انرژی هایی است که در حال حاضر از ان استفاده زیادی در انواع صنایع می شود و می توان گفت امروزه کمتر کارخانجات یا مراکز صنعتی را می توان دید که از پنوماتیک استفاده نکند و در قرن حاضر یکی از انواع انرژی های اثبات شده ای است که بشر با اتکا به ان راه صنعت را می پیماید . پنوما در زبان یونانی یعنی تنفس باد و پنوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت می کند . امروزه در بین صنعتگران به عنوان انرژی کم خطر و ارزان مشهوراست و ازان استفاده وافر می کنند .

نظر شما برای “دوره استاندارد سیستم پنوماتیک پایه”