موفقیت


بستن

دوره استاندارد فنون خطا ناپذیری و POKA YOKE برای کاهش خطای انسانی

قیمت: 350,000تومان

پوکا یوکه ، Poka Yoke با حذف کارهای تکراری و فعالیت هایی که وابسته به حافظه انسان است ازاتلاف و اشتباهاتی که منجر به تولید محصول معیوب می‌شود جلوگیری می‌نماید. پوکا یوکه به‌عنوان ابزار بازرسی صددرصد، نقش مهمی دررسیدن به عیوب صفر دارد. مفهوم پوکایوکه مدت‌ها پیش به گونه‌های مختلفی وجود داشته است، یک مهندس تولید ژاپنی به نامشی جو یو شینگو، نظریه ای را برای رسیدن به عیوب صفر و حذف بازرسی‌های کنترل کیفی توسعه داد . روش هایی که او توصیه می‌کرد قبلاً تحت عنوان Fool-Proof نامیده می‌شد. اما وقتی شینگو فهمید که این اصطلاح باعث رنجش کارکنان می‌شود آن را به عبارت پوکا-یوکه (Yokeru اجتناب، Poka از خطای غیر عمد) یا خطاء ناپذیر، تغییر دادو در زبان انگلیسی Mistake-Proofing ترجمه شد.

نظر شما برای “دوره استاندارد فنون خطا ناپذیری و POKA YOKE برای کاهش خطای انسانی”