موفقیت


بستن

دوره استاندارد مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

قیمت: 350,000تومان

 HSE حرف اول کلمات Health ( بهداشت ) ، Safety ( ايمني ) و Environment ( محيط زيست ) است که متولي و عهده دار کليه مسائل مربوط به بهداشت کار ، صنعتي و محيط ، ايمني و آتش نشاني و محيط زيست مي باشد . فلسفه HSE در صنعت نفت، درراستاي توسعه پايدار و کرامت انسان از طريق نگاهي سيستماتيک و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ايمني و محيط زيست صنعت نفت در زندگي انسان رشد و توسعه همه جانبه کشور اهميت ويژه اي را ايفا مي کند.

نظر شما برای “دوره استاندارد مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS”