موفقیت


بستن

دوره استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری CRM

قیمت: 350,000تومان

معمولا بسیاری CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریان را در حد ارسال یک پیامک دوره ای و یا صرفا خرید یک نرم افزار می دانند، در صورتی که مدیریت ارتباط با مشتریان در صورتی که به درستی شناخته شود و اجرا گردد می تواند تاثیرات بسیار مطلوبی را برای سازمان ها داشته باشد

نظر شما برای “دوره استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری CRM”