موفقیت


بستن

دوره استاندارد مدیریت زیست محیطی -ارزیابی عملکرد زیست محیطی- ISO 14031

قیمت: 200,000تومان

استاندارد ISO 14031:2013 در ۲۵ جولای سال ۲۰۱۳ میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی منتشر گردید، این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها (سازمان های کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده و …) اجرا شود، الزامات این استاندارد به عنوان یک راهنما جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی (EPE) معرفی می گردد که هدف از اجرای این استاندارد، ارزیابی انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطی، پیشگیری از آلودگی و بهبود مستمر در سازمان ها می باشد.

نظر شما برای “دوره استاندارد مدیریت زیست محیطی -ارزیابی عملکرد زیست محیطی- ISO 14031”