موفقیت


بستن

دوره استاندارد نقشه خوانی صنعتی

قیمت: 350,000تومان

نقشه صنعتي پايه و اساس توليد در هر صنعتي است. بنابراين هيچ تخصص و رشته فني اي وجود ندارد که از نقشه صنعتي بي نياز باشد. امروزه گسترش ارتباطات صنعتي ميان کشورها، وجود زبان مشترک را براي تبادل افکار و اطالعات مورد نظر طراحان و سازندگان اجتناب ناپذير می‌کند. نقشه خوانی صنعتی دوره است که در مورد نحوه ی خواندن نقشه های صنعتی در آن توضیح داده شده است.

نظر شما برای “دوره استاندارد نقشه خوانی صنعتی”