موفقیت


بستن

دوره استاندارد کنترل ابزار دقیق

قیمت: 400,000تومان

ابزار دقيق کار کسي است که پس از گذراندن دوره هاي آموزشي بتواند از عهده فلزکاري مخصوص ابزار دقيق و شناخت و بررسي کنترل کننده ها و شيرها برآيد . فشار ، دما ، ارتفاع سطح ، جريان و غلظت را اندازه گيري نموده ، ترانسميترها را نصب و کاليبره نمايد با حلقه هاي کنترل اين کميات کارکرده ، نشان دهنده ها را نصب و تنظيم نموده و کابل کشي لازم را انجام دهد .

نظر شما برای “دوره استاندارد کنترل ابزار دقیق”