موفقیت


بستن

دوره استاندارد FMEA تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن

قیمت: 350,000تومان

پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات (خرابی‌ها)، عیوب و نواقصی که می‌تواند در طراحی یک محصول یا طراحی فرایند تولید یک محصول به وجود آید تا از دوباره‌کاری‌ها و صرف وقت مجدد برای طراحی محصول و فرایندهای ساخت جلوگیری گردیده تا هزینه‌های طراحی و تولید محصول کاهش یابد. FMEA به صورت رسمی اواخر دهه 1940 برای مقاصد نظامی در امریکا مطرح گردید و در اواخر دهه 1970 شرکت فورد آن را در صنعت خودرو مطرح ساخت و امروز به صورت گسترده‌ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن (FMEA( FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS نامیده می شود. FMEA یک ابزار نظام یافته بر پایه کارتیمی است که در تعریف، شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، حذف یا کنترل حالات، علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم، فرآیند، طرح یا خدمت بکارگرفته می شود،

نظر شما برای “دوره استاندارد FMEA تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن”