موفقیت


بستن

دوره اصول اساسی طراحی مکانهای ورزشی – تفریحی3147

قیمت: 200,000تومان

اماکن ورزشی باید به گونه ای طراحی شوند که تحت آن شرایط نیازمندی های اساسی جسمی و روحی استفاده کنندگان از آن مکان تأمین و از بروز و انتقال بیماری های واگیر دار و سوانح جلوگیری شود.فضاهای ورزشی باید دارای امکانات جانبی باشند. مانند رخت کن، سرویس های بهداشتی، سرویس های رفاهی و خدماتی مثل پارکینگ  اتاق کمک های اولیه، تلفن عمومی، …

نظر شما برای “دوره اصول اساسی طراحی مکانهای ورزشی – تفریحی3147”