موفقیت


بستن


دوره اصول و کلیات دندانسازی تجربی (1000 ساعت بمدت 1 سال)

قیمت: 3,000,000تومان

در سال‌هاي دوري که هنوز دندان‌پزشکي نوين در ايران وجود نداشت و تعداد دندان‌پزشکان اندک بود، برخي افراد به‌صورت تجربي و سپس با همان معدود دندان‌پزشکاني که در حوزه بهداشت و درمان حضور داشتند، کار و تجربياتي کسب مي‌نمودند. دندان‌پزشکان تجربي به‌دليل خلا شديد افراد تحصيل‌ کرده و متخصص در جامعه، اين اقبال را يافتند تا سال‌ها بدون رقيب در حوزه دندان‌پزشکي فعاليت کنند. وظايف و اختيار‌هاي کمک‌ دندان‌ پزشکان تجربي طبق قانون مشخص شده است و آنان تنها مجاز به انجام درمان‌هاي دندان‌پزشکي زير هستند:

  1.  پر کردن پوسيدگي‌هاي سطحي دندان (بدون داشتن اجازه انجام درمان ريشه)
  2.  کشيدن دندان در موارد اورژانس (بدون حق کشيدن دندان عقل و ريشه‌هاي پنهان در لثه)
  3.  جرم گیری
  4.  ساخت دندان مصنوعي از نوع متحرک

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره اصول و کلیات دندانسازی تجربی (1000 ساعت بمدت 1 سال)”