موفقیت


بستن

دوره انبارداری و بسته بندی گیاهان دارویی (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 400,000تومان

به طور کلی گیاهان دارویی  را می توان به صورت های مختلفی از جمله بر اساس خصوصیات گیاهشناسی و تکاملی، هدف تولید و مورد مصرف، طول عمر گیاه، نیازهای محیطی و شرایط مطلوب رشد، عملیات زراعی و غیره گروه بندی نمود. محصولات زراعی به دلیل دارا بودن خصوصیات مختلف و چند هدفی بودن تولید ممکن است در دو یا چند گروه مختلف قرار گیرند. ضمن اهمیتیکه گیاهان دارویی دارند اصول انبارداری آنها نیز حائز اهمیت بوده است.

نظر شما برای “دوره انبارداری و بسته بندی گیاهان دارویی (100 ساعت بمدت 2 ماه)”