موفقیت


بستن

دوره ایمنی کار در بنادر

قیمت: 100,000تومان

با توجه به اينکه تجهيزات جديد و نوآوري باعث ايجاد خطرات جديدي (NEW HAZARDS) مي‌شود پس لازم است که به سيستم‌هاي مديريت ايمني و بهداشت کار در بنادر توجه خاصي کرد. به‌ دليل عدم آشنايي کارگران و پرسنل با اصول ايمني،‌ عدم استفاده از تجهيزات حفاظت فردي، عدم رعايت اصول بارچيني، و‌ نحوه رفتار با کالاهاي خطرناک و موارد بسيار ديگر حوادث بسياري رخ ‌مي‌دهد که علاوه بر خسارات جبران‌‌ ناپذيرمالی،‌ تلفات جاني بسياري نيز دربر دارد که تنها از طريق آموزش اصول ایمنی کار در بنادر قابل جبران می باشد.

نظر شما برای “دوره ایمنی کار در بنادر”