موفقیت


بستن

دوره بازرسی ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه

قیمت: 100,000تومان

الزامات ایمنی تعمیرگاه ، آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه های وسایط نقلیه ؛ مقررات عمومی،‌ مقررات ایمنی مربوط به مکانیکی،الکتریکی،پنچرگیری و سایر مقررات در این آیین نامه آمده است که در ادامه مهم‌ترین ماده‌های ایمنی تعمیرگاه مطابق این آیین نامه تشریح شده است. آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه‌ها ،‌ علائم ایمنی شامل علائم خطر، علائم هشداردهنده، علائم احتیاط، دستورالعمل های ایمنی،علائم آگاه‌کننده مرتبط با فعالیت های تعمیراتی در تعمیرگاه را می‌توان از این آیین نامه استخراج نمود. آیین نامه پیشگیری و مبارز با آتش‌سوزی ،‌ به‌منظور پیشگیری هر چه بیشتر از حوادث و صدمات منجر به خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی و حفاظت نیروی انسانی و موضوعات مربوط به سیستم اعلام و اطفاء حریق در این آیین نامه آمده است.

نظر شما برای “دوره بازرسی ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه”