موفقیت


بستن

دوره برچسب گذاری غذاهای رژیمی بسته‌بندی شده 4468

قیمت: 200,000تومان

 با توجه به اینکه جامعه سالم زیر بناي توسعه هر کشور بوده و یکی از راههاي نیل به این هدف برخورداري از تغذیه صحیح می باشد ، بنـابراین در اختیار قراردادن اطلاعات لازم در مورد مواد غذایی و مکمل هاي رژیمی – غذایی و ورزشی به افـراد جامعـه ضـروري اسـت. از سـوي دیگـر بـا پیشرفت صنایع غذایی و رقابت در این زمینه ، گسترش تجارت بین المللی ، بالارفتن فرهنگ مردم و توجه به سلامتی جامعه ، برچسـب گـذاري بـه عنوان ابزاري مهم جهت اطلاع رسانی به مصرف کنندگان به حساب می آید .

نظر شما برای “دوره برچسب گذاری غذاهای رژیمی بسته‌بندی شده 4468”