موفقیت


بستن

دوره تابلوهای صنعتی و مدارهای فرمان الکتریکی

قیمت: 100,000تومان

در نقشه یک سیستم الکتریکی، وسایل و تجهیزات الکتریکی با علامت‌های اختصاری نمایش داده می‌شوند هر دستگاهی که در مدار فرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد با یک حرف لاتین شناسائی و به‌وسیله همین حرف در تمامی نقشه‌ها و لیست وسایل نشان داده می‌شود. اگر تعداد دستگاه‌ها در یک نقشه مشابه از یکی بیشتر باشد، در این‌صورت به‌دنبال حرف مشخص‌کننده دستگاه، عدد نیز آورده می‌شود

نظر شما برای “دوره تابلوهای صنعتی و مدارهای فرمان الکتریکی”