موفقیت


بستن

دوره تعمیرات، نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی

قیمت: 100,000تومان

یک پمپ اصطلاحا وسیله ای است که باعث انتقال یک مایع از طریق افزایش سطح انرژی آن می باشد.
این کار از چندین طریق امکان پذیر می باشد..توجه داشته باشید که پمپها به دو گروه کاملا مجزا تقسیم بندی می شوند.یک گروه از پمپها مایع را بوسیله جابجایی مثبت منتقل کرده وگروه دیگر اینکار را بوسیله حرکت دینامیکی انجام میدهند.

نظر شما برای “دوره تعمیرات، نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی”