موفقیت


بستن

دوره تولید و فراوری پسته

قیمت: 200,000تومان

با توجه به اهمیت کشت ، تولید ، فرآوری و بسته بندی پسته و همچنین با در نظر گرفتن پتانسیل کشور در این زمینه و همچنین صادرات پسته به دیگر کشورها و اشتغال نیروی انسانی ، تولید و فرآوری پسته  ، مقوله مهمی در زمینه اشتغال و اقتصاد کشور به شمار میرود . با توجه به تولید انبوه و وجود باغات گسترده کشت پسته ، دوره تولید و فراوردی پسته، یکی از دوره های آموزشی پر طرفدار زمینه کاری می باشد . اگر در کنار کشت و تولید پسته ، صنایع فرآوری ، تکمیلی و بسته بندی مناسب ارایه شود ، موجب ایجاد ارزش افزوده شده و همچنین باعث به وجود آمدن فرصت های جدید شغلی می شود .دوره  آموزشی تولید و فرآوری پسته به رشته آموزشی اطلاق می شود که مجموعه اطلاعاتی از علوم و فرآوری در زمینه کشت و تولید بهینه پسته را شامل می شود .

نظر شما برای “دوره تولید و فراوری پسته”