موفقیت


بستن


دوره جوشکاری و مدیریت کیفیت آن

قیمت: 200,000تومان

جوشکاری ، یکی از روش های اتصال دایمی مواد ( فلزی یا غیر فلزی ) با حرارت های بالا یا گاها با حرارت های پایین ( لحیم کاری ) می باشد که فلز پایه را ذوب نمی کند . جوشکاری به روش های ذوبی یا غیر ذوبی ، با بکارگیری فشار یا بدون آن ویا با استفاده ازمواد پرکننده یا بدون آن می باشد

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره جوشکاری و مدیریت کیفیت آن”