موفقیت


بستن

دوره راهبری گشت

قیمت: 200,000تومان

در گردشگری و طبیعت گردی وجود افرادی که وظیفه راهبری را بر عهده بگیرند و راهنمایی های لازم را در مسیرهای متفاوت ارائه دهد ، که در این دوره نکاتی که این افراد لازم است رعایت نماید آورده شده است.