موفقیت


بستن

دوره راهنمای پرنده نگری و شناخت پرندگان طبیعت گردی

قیمت: 200,000تومان

در بحث گردشگری شناخت پرندگان موجود در طبیعت از جذابیت بالایی برای گردشگران برخوردار است که در این میان حضور راهنمایانی که در این حوزه شناخت کافی داشته باشند بسیار مهم و کاربردی است.

نظر شما برای “دوره راهنمای پرنده نگری و شناخت پرندگان طبیعت گردی”