موفقیت


بستن

دوره روش بررسی حساسیت چشایی – 18544

قیمت: 200,000تومان

چشایی یکی از حواس پنجگانه است. (چهار حس دیگر عبارتند از:بویایی، لامسه، بینایی، شنوایی) چشایی درک مولکولهای خاصی در مواد است. در موجودات زنده به مولکول‌های خاصی حساسیت وجود دارد مثلاً ترش بودن یک ماده یعنی وجود حالت اسیدی در آن.

نظر شما برای “دوره روش بررسی حساسیت چشایی – 18544”