موفقیت


بستن

دوره سرپرست خدمات و ضایعات (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 200,000تومان

غالباً مديريت ضايعات بعنوان يک چالش مهم در سطح جهاني مدنظر قرار مي‌گيرد، چرا که در برخي موارد ضايعات تهديد کننده بهداشت عمومي و محيط بوده و حتي ممکن است بعنوان مانعي بر سر توسعه اقتصادي تلقي گردد. تا به حال راه‌حل‌هاي گوناگوني براي برخورد با اين مساله ارائه شده ‌است و کاهش ضايعات از جمله راه‌هايي می باشد که شايد بيش از ساير روشها بر آن تاکيد شده است. اين درحالي است که بروز ضايعات يک امر غيرقابل اجتناب به‌نظر مي‌رسد.

نظر شما برای “دوره سرپرست خدمات و ضایعات (100 ساعت بمدت 2 ماه)”