موفقیت


بستن

دوره شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 300,000تومان

کارشناس حقوقي سرمايه گذاران شايستگي است که در حوزه خدمات حقوقي فعالیت داشته و با استفاده از قوانین و مقررات موجود به اشخاص حقیقي يا حقوقي علاقمند در امر تجارب و سرمايه گذاري مشورت هاي لازم را اعلام داشته، و آنان و طرف مقابلشان را از حقوق و وظايف متعلق به خود آگاه کرده، و در جهت کسب هرچه بهتر حقوق متعلق به آنان ياري مي رساند

نظر شما برای “دوره شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری (100 ساعت بمدت 2 ماه)”