موفقیت


بستن

دوره شرایط بهداشتی مراکز فروش مواد غذایی – 2082

قیمت: 200,000تومان

پيشرفت در صنايع غذايي و کشاورزي و استفاده از مواد افزودني مختلف وجود وقوع آلودگي هاي اتفاقي در مراحل مختلف توليد وتوزيع مواد غذايي مسائل جديدي را بوجود آورده که علي رغم مفيد و موثر بودن برخي مواد و روشها در حفظ و نگهداري مواد غذايي در بسياري از موارد مصرف بيش از حد اين مواد اثرات سوء بر سلامتي جامعه دارد . همچنين مصرف برخي از مواد شيميايي ،‌آنتي بيوتيکها ،‌داروها و هورمن ها در کشاورزي و دامپروري موجب بروز عوارض پيش بيني نشده درمحصولات توليدي مي گردد که نمونه آن بيماري جنون گاوي و يا آنفلونزايمرغي مي باشد که سلامتي مصرف کنندگان را تهديد مي کنند با توجه به اين موارد ،‌کنترل و بازرسي واحدهاي توليد و عرضه مواد غذايي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد .

نظر شما برای “دوره شرایط بهداشتی مراکز فروش مواد غذایی – 2082”