موفقیت


بستن

دوره صدور بلیط پیشرفته

قیمت: 200,000تومان

با پیشرفت تکنولوژی و اینترنتی شدن همه امور، صدور انواع بلیط به صورت اینترنتی و پیشرفته از اهمیت بالایی برخوردار است، که در این دوره به آموزش نکات لازم در این زمینه میپردازیم.

نظر شما برای “دوره صدور بلیط پیشرفته”