موفقیت


بستن

دوره طراحی ، عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی

قیمت: 100,000تومان

تابلوی توزیع انرژی الکتریکی یک تابلوی برق است که انرژی الکتریکی با توان بالا را دریافت کرده و آن را بین چند مصرف کننده یا شبکه های از مصرف کنندها با توان­های مختلف، تقسیم می­کند. البته به طور حتم هرمصرف کننده فقط قادر خواهد بود به میزان معینی توان الکتریکی از تابلو دریافت کند و اگر این مقدار از آن حد بیشتر شود، برق آن مصرف کننده به وسیله تابلو قطع خواهد شد.

نظر شما برای “دوره طراحی ، عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی”