موفقیت


بستن

دوره طراحی شاسی خودرو و مدیریت کیفیت آن

قیمت: 100,000تومان

ساختمان شاسی در واقع یک چهار ضلعی می باشد که از فولاد و به شکل ناودانی طراحی می شود که قسمت های مهمی مانند موتور ، سیستم انتقال نیرو ، سیستم فنربندی ، ترمزو فرمان روی آن نصب می شود .

نظر شما برای “دوره طراحی شاسی خودرو و مدیریت کیفیت آن”