موفقیت


بستن

دوره عایق کاری تاسیسات مکانیکی ساختمان

قیمت: 200,000تومان

تاسیسات مکانیکی زیر مجموعه تاسیسات ساختمان محسوب می شود. تاسیسات ساختمان و تمام زیرمجموعه های آن با هدف ایجاد شرایط مساعد و مطلوب برای سکونت و فعالیت افراد مرتبط ، به کار می روند.
تاسیسات ساختمان شامل زیر شاخه های تاسیسات برقی و الکتریکال و تاسیسات مکانیکی است.
تاسیسات مکانیکی تمامی موارد مربوط به سیستم گرمایشی و سرمایشی، موارد مربوط به بهداشت ساختمان، تهویه مطبوع، تاسیسات مرتبط با استخر و جکوزی، تاسیسات اطفاء حریق، سیستم گاز رسانی و … می شود.

تاسیسات مکانیکی به طور کلی می تواند به دو دسته ساختمان های مسکونی و اداری و ساختمان های غیر مسکونی مانند برج ها، هتل ها، بیمارستان ها،کارخانه ها و … تقسیم شود
تنوع این دامنه ها با توجه به شاخه ها مختلف فعالیت تاسیسات مکانیکی مانند ساختمان های مسکونی، ادارات، ساختمان های ورزشی، مراکز درمانی، کارخانه جات، حوزه های دیگری را نیز در بر می گیرد

نظر شما برای “دوره عایق کاری تاسیسات مکانیکی ساختمان”