موفقیت


بستن

دوره عملیات خوب کشاورزی ایران – 17025

قیمت: 200,000تومان

وجه روز افزون به اهمیت مسائل زیست محیطی ، بهداشتی ، امنیت غذایی و سلامتی مصرف کنندگان، تولیدات غذایی را با چالش روبرو کرده است. مصرف بیش از حد انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و چه از لحاظ تبعات  زیست محیطی از قبیل آلودگی آبهای زیرزمینی و برهم زدن تعادل زیست محیطی در اکوسیستم و چرخه های زیستی ریزموجودات، پوشش های گیاهی و جانوری خاک، گیاهان و جانوران، از جمله چالش های مهم  جامعه جهانی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و درک عمیق سلامتی مصرف کنندگان، رویکرد تولید و عرضه محصولات کشاورزی سالم و گواهی شده همگام با پیشرفتهای جهانی مورد توجه دست اندرکاران تولید و عرضه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

نظر شما برای “دوره عملیات خوب کشاورزی ایران – 17025”