موفقیت


بستن

دوره غلات و فرآورده های آن – مالت وعصاره مالت – آئین کارتولید 6960

قیمت: 200,000تومان

غلات و فراورده‌های آن منبع انرژی برای انسان هستند و در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بیش از ۸۰ درصد غذای مردم از غلات تأمین می‌شود. سهم غلات در غذای مردمان اروپایی ۴۵ تا ۵۵ درصد بوده و در ایالات متحده آمریکا تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌باشد. امروزه نزدیک به ۷۰ درصد سطح زیر کشت یک میلیارد هکتاری جهان را غلات اشغال نموده‌اند.

نظر شما برای “دوره غلات و فرآورده های آن – مالت وعصاره مالت – آئین کارتولید 6960”