موفقیت


بستن

دوره فن بیان و سخنوری در گردشگری

قیمت: 70,000تومان

با توجه به جذابیت گردشگری و افزایش علاقه مندان به مدیریت در این زمینه، داشتن مهارت لازم در فن بیان و سخنوری، در مدیریت هرچه بهتر این مقوله کمک میکند.

نظر شما برای “دوره فن بیان و سخنوری در گردشگری”