موفقیت


بستن

دوره فیلد باس

قیمت: 100,000تومان

يک فيلد باس از دو جزء اصلي تشکيل مي شود : Fild device ها که گره خوانده مي شوند وبستري که شبکه داده اي را تشکيل مي دهد. به کمک فيلد باس مي توان دستگاههاي صنعتي سطح پايين نظير حسگرها ، تحريک کننده ها، ابزار I/O و کنترل کننده ها مثل PLC و کامپيو ترها را به روشي ساده و يکسان به هم متصل نمود . با استفاده از ابزار اندازه گيري سنتي 4 تا 20 ميلي آمپر، فقط ارسال مقادير يک متغير از طريق جفت سيم ميسربود. به کمک تکنولوژي فيلدباس ، تبادل اطلاعات در فرم ديجيتالي و دو طرفه صورت مي گيرد. بنابراين علاوه بر مقادير متغيرها، مي توان اطلاعات ديگري ديگري راجع به وضعيت Fild device بدست آورد وعمل پيکربندي ابزار را نيز از طريق شبکه انجام داد . بدين ترتيب علاوه بر کنترل دستگاهها ، مي توان آنها را اداره کرد. مثلا ً مطلع شد که يک ترانسميتر حرارتي آخرين بار چه موقع کاليبره شده است.