موفقیت


بستن

دوره مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

قیمت: 100,000تومان

یکی از مهمترین و پر مصرف ترین سیستمها در صنایع که جهت انتقال سیالات استفاده میشود، سیستمهای لوله کشی و اجزای متعلق و وابسته به آن است که همگی در کنار یکدیگر مجموعه ای را تشکیل می دهند که کار کرد آنها به انتقال سیالات محدود نمی شود، بلکه در انجام فرآیندهای شیمیایی از جمله فرآیند منجر به انتقال قدرت و تولید برق نیز دخیلند. اما نکته ظریف در این میان مورد، طراحی سیستم لوله کشی( Piping ) و اعمال ساپورتینگ( Supporting ) در سیستم کاملا به یکدیگر گره خورده و مرتبطند و تغییرات و الزامات هر یک بر دیگری موثر است. شناخت اصول اولیه، بارها، نیروها، انواع تنش ناشی از مقید کردن سیستم لوله کشی، در کنار الزامات طراحی آن برای دستیابی به سیستمی کارا و ایمن یک نیاز اساسی است.

نظر شما برای “دوره مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت”