موفقیت


بستن

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

قیمت: 70,000تومان

دفاتر خدمات مسافرتی با ارائه انواع خدمات مسافرتی به افزایش هرچه بیشتر سطح گردشگری کمک میکند که در این دوره به آموزش مدیریت فنی این دفاتر میپردازیم . با توجه به پیشرفت گردشگری، اهمیت اقامتگاهای بوم گردی و شناخت تاریخچه و جغرافیای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است، که در این دوره علاوه بر این به اقامت کارکنان اقامتگاههای بوم گردی میپردازیم.

نظر شما برای “دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی”