موفقیت


بستن

دوره مدیریت گردشگری (حیات وحش پیشرفته)

قیمت: 70,000تومان

با توجه به افزایش انقراض نسل حیوانات و همچنین افزایش شکارچیان حیات وحش، داشتن اطلاعات لازم از محیط زیست حیوانات و حیات وحش بسیار مهم است که این دوره آموزشی اطلاعات لازم را در اختیار میگذارد تا بتوان برای امنیت زندگی حیوانات شرایط لازم را  فراهم کرد.

نظر شما برای “دوره مدیریت گردشگری (حیات وحش پیشرفته)”