موفقیت


بستن

دوره معرفی نانوتکنولوژی و زیر مجموعه های آن

قیمت: 200,000تومان

بطور کلی و ساده میتوان “علم” را تلاشی برای فهم و تفسیر جهان و “فناوری” را کاربرد عملی و ابزاری علم برای حل مشکلات زندگی بشر دانست. فناوری های مختلف بطور معمول به زمینه ای خاص و متفاوت با سایر زمینه ها می پردازند. مانند کامپیوتر، هوا و فضا، اتومبیل و … در این میان، فناوری نانو وضعیتی متفاوت دارد.

نانو واژه ای با ریشه یونانی و به معنای کوتوله است. در علم اندازه گیری، پیشوند نانو قبل از واحدهای اندازه گیری (متر، ثانیه، گرم و)… می آید و از نظر مقدار برابر یک میلیاردیم است. بنابراین ۱ نانومتر هزار بار کوچکتر از۱ میکرومتر و یک میلیون بار کوچکتر از ۱ میلیمتر است.

مراحل فناوری نانو

نانو تکنولوژی شامل سه مرحله است:

1- طراحی مهندسی ساختار‌ها در سطح اتم.

2- ترکیب این ساختار‌ها و تبدیل آن‌ها به مواد جدید با ساختار نانو با خصوصیات ویژه.

3- ترکیب اینگونه مواد و تبدیل آن‌ها به ابزارهای سودمند.

نظر شما برای “دوره معرفی نانوتکنولوژی و زیر مجموعه های آن”