موفقیت


بستن

دوره میکروکنترلر PLC

قیمت: 200,000تومان

میکرو کنترلر ها دارای کامپایلرهای خاصی می باشد که با زبان های Assemblybasic, c می توان برای آنها برنامه نوشت سپس برنامه نوشته شده را توسط دستگاهی به نام programmer که در این دستگاه ای سی قرار می گیرد و توسط یک کابل به یکی از در گاه های کامپیوتر وصل می شود برنامه نوشته شده روی آی سی انتقال پیدا میکند و در Rom ذخیره می شود .

نظر شما برای “دوره میکروکنترلر PLC”