موفقیت


بستن

دوره واژه ها و تعاریف کشتارگاهی – 310

قیمت: 200,000تومان

کشتارگاه (انگلیسی: Slaughterhouse) به محلی گفته می‌شود که جانوران در آن و به منظور تهیه گوشت کشته می‌شوند. برخی کشتارگاه‌ها نیز هستند که به منظور کشتن جانوران نامناسب (از لحاظ تهیه گوشت) و یا جانوران بی‌مصرف (در مزارع) تعبیه شده‌اند.

نظر شما برای “دوره واژه ها و تعاریف کشتارگاهی – 310”