موفقیت


بستن

دوره واکسیناسیون دام

قیمت: 200,000تومان

بوقلمونها در طبقه بندی جانوری جز راسته گالی فرمیس زیر راسته گالی تیره فازیانیده تحت تیره مله اگریدین و جنس مله اگریس گالوپا می باشد . در تحت تیره مله اگریدین دو نوع بوقلمون بنامهای اگریو خازیس و اوسلاتاو مله اگریس گالوپا شناسایی شده است

نظر شما برای “دوره واکسیناسیون دام”