موفقیت


بستن

دوره پوشاک حفاظتی – 17201

قیمت: 200,000تومان

افراد شاغل در محیط های پر خطر از جمله آتش نشانان همواره با تنش های حرارتی زیاد روبرو بوده و سالانه هزینه های زیادی بابت آسیب های سوختگی پرداخت می‌گردد. با توجه به این که کارایی لباس محافظ آتش نشانی نیز از عوامل مختلف ساختاری و محیطی تأثیر می-پذیرد؛ بنابراین، بررسی فرایند انتقال حرارت و رطوبت در لباس های حفاظتی آتش نشانی هنگام قرارگرفتن در معرض آتش ضرورت می‌یابد.

نظر شما برای “دوره پوشاک حفاظتی – 17201”