موفقیت


بستن

دوره کارمند اخذ ویزا

قیمت: 70,000تومان

وظیفه ی عمده ی کارمندان اخذ ویزا ، به طور کلی مشاوره ی حرفه ای در زمینه ی اخذ ویزا های معمولی ، شینگن و مهاجرت می باشد که لازمه ی کسب تبحر در این زمینه می باشد.

نظر شما برای “دوره کارمند اخذ ویزا”