موفقیت


بستن

دوره کنترل کیفیت و تصفیه آبهای صنعتی

قیمت: 200,000تومان

برای تعیین کیفیت آب آشامیدنی از آزمایش‌‌های شیمیایی و میکروبیولوژی استفاده می‌شود. قبل از انجام این آزمایشات، انجام نمونه‌برداری صحیح از نظر تعداد و تکرار، بسیار مهم می‌باشد. نمونه‌‌ها باید مطابق با اهداف مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم تهیه شوند.

نظر شما برای “دوره کنترل کیفیت و تصفیه آبهای صنعتی”