موفقیت


بستن

دوره گزارش نویسی حریق و حوادث

قیمت: 200,000تومان

گزارش نویسی به معنی نوشتن اخبار، اطلاعات، رویدادها و دلایل وتجزیه و تحلیل آن ها به شکل روشن وکوتاه با رعایت دو اصل مهم ساده نویسی و درست نویسی. لازم به ذکر است گزارش باید به گونه ای تهیه شود که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین گفتار بیان کند.

نظر شما برای “دوره گزارش نویسی حریق و حوادث”