موفقیت


بستن


دوره NICU (یکصد ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 500,000تومان

بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان یکی از مراکز تخصصی ارجاع نوزادان در منطقه است که امکان سرویس دهی به کلیه نوزادان متولد شده در این مرکز و همچنین نوزادان پذیرفته شده از سایر بیمارستان ها را دارا می باشد. این بخش در طبقه اول بیمارستان و در مجاورت بخش بلوک زایمان واقع شده است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره NICU (یکصد ساعت بمدت 2 ماه)”