موفقیت


بستن

روش‎های آموزش زبان فارسی (TTC) (ویژه فارسی زبانان)

قیمت: 300,000تومان
  • اصول و نظریه های آموزش و یادگیری / اصول آموزش مهارت خواندن
  • اصول آموزش مهارت شنیدن / اصول آموزش مهارت صحبت کردن
  • اصول آموزش مهارت نوشتن / اصول آموزش دستور
  • اصول آموزش واژه / اصول تهیۀ محتوای آموزشی

نظر شما برای “روش‎های آموزش زبان فارسی (TTC) (ویژه فارسی زبانان)”