موفقیت


بستن


پزشکیاری

قیمت: 900,000تومان

در کشورهای اروپایی و آمریکایی، پزشکیار مسئول ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی است که معمولاً توسط یک پزشک، یا تحت نظارت پزشکی دیگر انجام می‌گیرد. همچنین وظایفی چون اجرای تمامی مراقبت‌های فیزیکی، ارائه معالجه و مشاوره به بیماران را بر عهده دارد و ممکن است در بعضی موارد دارو تجویز نماید. همچنین پزشکیاران حتماً باید از یک برنامه تحصیلی معتبر پزشکیاری فارغ‌التحصیل شده باشد.

برچسب ها: