موفقیت


بستن

کاربرد نظام آراستگی در زندگی (100 ساعته بمدت 2 ماه)

قیمت: 200,000تومان

مروزه ضرورت و اهمیت پاکیزگی محیط کار، زندگی و جامعه همچنین قرار گرفتن وسایل و امکانات مورد نیاز در محل مناسب به منظور دسترسی آسان به آن بر کسی پوشیده نیست. محیط پاکیزه، سالم و شاداب از نظر روحی و روانی و ایجاد انگیزه در کارکنان موثر است، زیرا انسانها بالفطره زیبایی، تمیزی، نظم و انضباط را دوست داشته و از آنها لذت می برند. هیچ توسعه فردی و اجتماعی در یک محیط کثیف، بی نظم و بی انضباط رخ نمی دهد.

نظر شما برای “کاربرد نظام آراستگی در زندگی (100 ساعته بمدت 2 ماه)”