موفقیت


بستن

دوره دستیار کاشت مو (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 800,000تومان

کاشت مو یا تراکاشت مو یک نوع تکنیک جراحی می باشد که در این تکنیک از ریشه های مو ی بیمار برداشت و در ناحیه های خالی سر بیمار قرار داده میشود. کاشت مو به روش FUT  و کاشت مو به روش FIT  دو نوع تکنیک کاشت مو می باشند که برای پیوند موی طبیعی از این دو روش استفاده می شود . در مواقعی که این دو روش با یک دیگر استفاده می شوند به آن کاشت موی ترکیبی گفته می شود.

نظر شما برای “دوره دستیار کاشت مو (100 ساعت بمدت 2 ماه)”