موفقیت


بستن


درخواست گواهینامه لاتین (به زبان انگلیسی)

درخواست گواهینامه لاتین (به زبان انگلیسی)

درخواست گواهینامه لاتین (به زبان انگلیسی)

 

گواهینامه های به زبان انگلیسی می تواند در بسیاری از موارد هزینه های زیاد ترجمه مدرک را در ارائه رزومه در داخل و خارج از کشور کاهش دهد و همیشه بدون تاریخ انقضا در دسترس شما می باشند.

 

این تاییدیه به زبان لاتین برای کلیه دوره های آموزشی آکادمی قابل صدور است و می توانید همراه با هر دوره ای که ثبت نام می نمایید درخواست مدرک به زبان لاتین را با پرداهت هزینه ارائه نمایید.

 

هزینه صدور هر مدرک لاتین از طرف آکادمی فارابی 600 هزار تومان می باشد.

نظر شما برای “درخواست گواهینامه لاتین (به زبان انگلیسی)”