موفقیت


بستن


مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی آکادمی فارابی

مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی آکادمی فارابی

مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی آکادمی فارابی

 

1. انتقال مفاهیم آموزشی و محتوا به صورت کاملا غیر حضوری از طریق ارسال پکیج آموزش مجازی

 

2. ارزیابی از طریق ارسال پروژه پایان دوره توسط دانش پذیر بدون آزمون حضوری

 

3. اعطای مدرک از طرف آکادمی فارابی دارای ارزش ترجمه رسمی با مهر دادگستری

 

4. امکان درخواست مدارک معتبر بین المللی دیگر تنها با شرکت در یک دوره آموزش مجازی

 

5. ارائه محتوای آموزشی توسط اساتید و موسسات آموزشی تحت بستر آموزشی

 

6. امکان دریافت کارت عضویت آکادمی فارابی با سطوح مختلف دانش پذیری تا استادی

 

7. امکان معادل سازی ساعات آموزشی در طرح ارزیابی و تعیین سطح علمی مدیران و نخبگان

 

8. عدم نیاز به مهارت و یا مدرک تحصیلی خاص به منظور یادگیری

نظر شما برای “مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی آکادمی فارابی”